OP ZOEK NAAR

EEN UITDAGING?

29 APRIL 2017

DIKSMUIDE

SCROLL

WAT IS DE IRON TROPHY?

Maak je klaar voor een denderend en spectaculair sportevenement waar zowel topsporters als recreanten hun eigen uitdaging en overwinning zullen ervaren. In een team van 3, met 1 mountainbike, overwin je de afwisselende uitdagingen onderweg. In elke categorie krijgt het winnende team een mooie prijs. Kortom een actieve dag voor sport en gezelligheid in een fantastisch groene omgeving. Elk team zorgt zelf voor een mountainbike. Je kan inschrijven in één van deze drie klassementen: dames, heren of gemengd. Ready? Set, Go! Supporters kunnen hun favoriete team aanmoedigen langs het parcours en bij start/aankomst genieten van een drankje op het gezellige terras.

 

 

ONDERDELEN

In je team leg je een parcours van 16km af. Het roadboek helpt je om de juiste weg te vinden. Er is 1 fiets per team, de andere teamleden lopen mee, elk team beslist zelf wie wanneer fietst. Onderweg komen jullie opdrachten tegen waar verschillende vaardigheden voor nodig zijn. Pas als je slaagt voor de opdracht, kan je team zijn tocht verder zetten.

 

MEER FOTO's

LOPEN +

OPDRACHTEN

FIETSEN +

ZATERDAG 29 APRIL 2017

Zonnestraal, DIKSMUIDE

Start om 13u & einde omstreeks 17u

REGLEMENT

 • MEER INFO

  Verzekering: De deelnemers worden na inschrijving automatisch verzekerd door Bloso. De polis die Bloso heeft onderschreven bij Ethias waarborgt twee risico’s, namelijk de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

  De waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” komt tussen bij schade aan derden. De waarborg “lichamelijke ongevallen” biedt een terugbetaling van de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) en een vaste vergoeding in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke werkongeschiktheid. Deze verzekering heeft een aanvullend karakter. Zij heeft dus uitwerking bij gebrek aan of na uitputting van andere verzekeringscontracten van de organisatie en/of het slachtoffer. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade (als gevolg van de Iron Trophy) of diefstal van persoonlijke bezittingen.

  Financiële aansprakelijkheid: iedere deelnemer neemt deel aan de wedstrijd voor eigen rekening en op eigen risico. De organisatie is dus niet verantwoordelijk voor gebeurlijke persoonlijke ongevallen en kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd niet kan doorgaan wegens een omstandigheid die niet aan de organisatoren kan worden aangerekend (vb. extreme weersomstandigheden, bevel van de overheid, etc.).
   
  Sanitaire voorzieningen: De organisatoren stellen de deelnemers gescheiden douchegelegenheid en toiletten ter beschikking. (Sporthal De Pluimen Diksmuide).

  Veiligheid: De veiligheid van de deelnemers is de hoogste prioriteit van de organisatie. Deelnemers die de geldende voorschriften niet volgen, kunnen worden uitgesloten. Aangezien de wegen niet verkeersvrij zijn gemaakt, moet de wegcode worden gerespecteerd. De teams zijn verplicht onderling hulp te verlenen aan personen in nood.

  EHBO: Bij elke proef is een EHBO-kit ter beschikking. Bij noodgevallen kun je altijd terecht bij de organisatie (nummers in roadbook). Ook op de start- en aankomstplaats staat een post van het Rode Kruis paraat.

   

  Specifieke voorschriften: Respect voor roerende en onroerende goederen. In geval van schade kan een financiële vergoeding worden geëist door de organisatie. Het avontuur is altijd ondergeschikt aan de natuur. Het niet respecteren van de natuur kan worden beschouwd als onsportief gedrag en als dusdanig gesanctioneerd worden. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene afvalbakken. Deze vind je terug aan elke proef en aan start/aankomst.

  Opmerkingen: bij eventuele klachten of opmerkingen kunnen de deelnemers terecht bij het secretariaat de dag zelf. De ontvankelijkheid van de klacht wordt zo vlug mogelijk onderzocht.

  Onsportief gedrag: Op beslissing van de organisatie of een begeleider kan een team of teamlid worden uitgesloten in geval van ernstige inbreuk op het reglement. Aangezien het recreatieve karakter van de Iron Trophy rekenen we op ieders sportiviteit.

  Wijzigingen: De organisatie behoudt zich het recht om zowel het wedstrijdparcours, als de te nemen hindernissen te wijzigen volgens de noden van het ogenblik, indien de veiligheid van deelnemers, medewerkers en publiek dit vereist (vb. extreme weersomstandigheden,...) kan de wedstrijd worden afgelast. De organisatie behoudt zich het recht timing aan te passen in functie van het verloop van de activiteiten.

  Annulatie: Annulatie kan tot 1 maand voor de Iron Trophy per mail of telefoon. Als na deze datum (30/03/2016) nog geannuleerd wordt, zal er geen inschrijvingsgeld worden terugbetaald. Door op de knop ‘inschrijven’ te drukken verklaren de 3 teamleden zich voor akkoord met het reglement.

   

Elk team bestaat uit 3 personen en 1 mountainbike. Als het team betrapt wordt, terwijl meerdere deelnemers vervoerd worden op de fiets, komt het niet meer in aanmerking voor het eindklassement. De teamleden blijven het volledige traject samen. Mocht er onderweg een teamlid wegvallen, dan mag de rest van het team verder doen, maar ze komen niet meer in aanmerking voor het eindklassement.

Het team

ROADBOOK

Is de leidraad van de tocht en vermeldt precies welke route je moet volgen. De organisatie overhandigt het roadbook aan de teamkapitein bij de start van de Trophy.


Elk team heeft nodig:
-    Mountainbike + eventueel herstellingsmateriaal
-    Gsm (teamkapitein)

Uitrusting

Aanmelden voor de wedstrijd

De teamkapiteins dienen zich minimaal 1u voor de starttijd aan te melden aan de inschrijvingstafel. De deelnemers dienen zich te melden aan de startbox ten laatste 10 minuten voor hun starttijd.

NIET TWIJFELEN!

 

FANTASTISCHE SFEER

kleine, gezellige organisatie

 

EEN ACTIEVE DAG

Voor elk niveau

 

MOOIE PRIJZEN

voor de winnende groep in elk klassement

SCHRIJF NU IN

Inschrijving is pas bevestigd na betaling

van het inschrijvingsgeld.

inschrijven per team €60

Rekeningnummer Iron Trophy:

BE61 9793 3027 6517

Inclusief:

- Douchegelegenheid

- Bevoorrading onderweg

- Sportverzekering

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier succesvol verzonden!

29 APRIL 2017 - DIKSMUIDE